Automobilklub Ziemi Kłodzkiej53. Rajd Dolnośląski4-6 października 2019 r.Automobilklub Ziemi Kłodzkiej

ul. Harcerzy 3a, 57-300 Kłodzko

tel. +48 505 760 111, +48 74 812 40 64

e-mail: biuro@azk.com.pl, zarzad@azk.com.pl